Strona BIP Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz urzędów skarbowych województwa podkarpackiego dostępna jest pod adresem www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl